Σέργιος Μαναράκης

Ο Σέργιος Μαναράκης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 
(CIArb - N. 3898/2010 και Ν. 4640/2019 με Αριθμό Μητρώου 21)
με ειδίκευση στην Αθλητική Διαμεσολάβηση.


Σπουδές

2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Ηνωμένο Βασίλειο.

1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια – Συνέδρια για τη Διαμεσολάβηση

2017.10.07: «Fighting Counterfeit in Greece. Anti-Counterfeit actions, methods etc. Introducing Mediation in Anti-Counterfeit actions», Ένωση Σηματούχων Εταιρειών (ΕΣΗΜΕΤ), Αθήνα.

2017.06.22: «Συμπεριφορικά οικονομικά & Διαμεσολάβηση». Οργανισμός Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (Ο.Δ.Δ.Ε.Ε.), Αντώνης Καραμπατζός, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

2015.04.24 – 2016.04.20: «Νευρώνες Δύναμης. Διαμεσολάβηση για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων μέσα στο σχολείο». Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομηλίκων, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Αθήνα.

2014.5.16: «1st CAS Conference on Mediation», TAS/CAS, Λωζάννη.

2014.5.8-10: «Η Διαπραγμάτευση στη Διαμεσολάβηση - η Κορυφαία Δεξιότητα για κάθε Διαμεσολαβητή», Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών, Δ. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα.

2014.2.19, Αθήνα: «Η Διαμεσολάβηση, σημαντικός εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών», Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO), Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών.

2013.5.1-5: «Community Mediation Training». Mediators Beyond Borders International & Hellenic Mediation and Arbitration Centre, Αθήνα.

2013.1.25-26: «Advanced Mediation Training». Resolvers Formation SARL Thierry Garby and Jane Gunn, Αθήνα.

2012.4.2.: «Mindgames in Mediation». CEDR Continuing Professional Development Course, Αθήνα.

2011.3.11-12: «UIA World Forum of Mediation Centres». Union Internationale des Avocats, Αθήνα.

2010.5.28-29: «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές διαφορές». Δικηγορικοί Σύλλογοι Πειραιά και Θεσσαλονίκης, JAMS International ADR Center, Πειραιάς.

2009.10.26-31: «Η διαμεσολάβηση». Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πάτρα.

2009.4.23-25: «Mediation Skills Training for Lawyers». Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, Αθήνα.

2008.3.21, Αθήνα: «Διαμεσολάβηση σε οικογενειακές επιχειρήσεις», Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

Επιστημονική Δραστηριότητα

Ομιλίες σε Συνέδρια

2014.03.12, Αθήνα: Ημερίδα, Διαμεσολάβηση και Επιχειρηματικότητα. Διοργάνωση: ΣΕΒ, ALBA: «Αθλητική Διαμεσολάβηση – Η διεθνής εμπειρία».

2010.11.29-12.1, Κίνα: International Symposium on Scientized Sports Law: «The role of the International Sport Federations in the Enforcement of the Arbitral Award».

2010.11.24-28, Σεούλ: 16th World I.A.S.L. Congress on Sports Law:«Arbitrating or Mediating Sport Related Disputes? Pros and Cons».

2010.09.17, Λευκωσία: Ημερίδα Αθλητικού Δικαίου. Διοργάνωση: Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και Κυπριακό Ινστιτούτο Αθλητικού Δικαίου: «Ποινική και πειθαρχική ευθύνη στον αθλητισμό».

2010.09.6-7, Κων/πολη: International Sports Law & Business Conference – ISLBC: «Applying the applicable law: The ex aequo et bono provision of the FAT Rules».

2010.04.23-24, Sharm El Sheikh: First Legal Arab Forum ARAB LEX SPORTIVA: «How to Deal with the FIFA Judicial Bodies and the Subsequent TAS/CAS Appeal».

2009.11.19-21, Πολωνία: 15thWorld I.A.S.L. Congress on Sports Law: «Provisional Measures by TAS/CAS».

2009.03.06, Αθήνα: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο καθηγητών φυσικής αγωγής και αθλητισμού: «Η επίλυση των αθλητικών διαφορών από το Α.Σ.Ε.Α.Δ.».

2008.11.27-29, Αθήνα: 14thWorld I.A.S.L. Congress on Sports Law: «Χορηγία και σύγχρονο sponsoring. Προβλήματα από την εφαρμογή του τελευταίου».

Δημοσιεύσεις

- The role of the International Sport Federations in the Enforcement of the Arbitral Award, Πρακτικά International Symposium on Scientized Sports Law. Κίνα, 2010, σελ. 269 – 278.

- Applying the applicable law: The ex aequo et bono provision of the FAT Rules, US – China Law Review (Vol. 7 No. 10 σελ. 34 - 43).

- Η ρήτρα διαιτησίας του άρθρου 131 παρ. 1 του ν. 2725/1999, Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου - Lex Sportiva (2009) σελ. 50 - 57.

- Χορηγία και σύγχρονο sponsoring. Προβλήματα από την εφαρμογή του τελευταίου, Πρακτικά 14ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της Δ.Ε.Α.Δ. – I.A.S.L. σελ. 156 - 168.

- Σχόλιο στη με αρ. 1126/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, Lex Sportiva 7 (2008) σελ. 180.

- Σχόλιο στη με αρ. 141/2009 απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου - Lex Sportiva (2009) σελ. 140.

- Σχόλιο στη με αρ. 3099/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου - Lex Sportiva (2009) σελ. 162.

- Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα για την απώλεια ή τη βλάβη του φορτίου, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών τόμος 14 (2008) σελ. 1339 - 1343.

Συλλογικά Έργα

- Colantuoni L., Balcarczyk J., Caba M.G., Gentzsch R., Manarakis S., Shevchenko O., IP and Image Rights in Sports. General Outline and Comparative Aspects, in Rights of Personality in the XXI Century, New values, rules, technologies, by Justyna Balcarczyk (ed. Wolters – Kluwer), 2012 (στα Αγγλικά).

- Παναγιωτόπουλος Π., Μουρνιανάκης Ι., Αλεξανδράκης Β., Μαναράκης Σ., Prospects for EU action in the field of sport after the Lisbon Treaty, International Sports Law Review Pandektis (2010) Vol. 8 issues 3-4 (στα Αγγλικά).