Νέος Νόμος για τη Διαμεσολάβηση – Ν. 4640/2019 ΦΕΚ Α΄ 190/30.11.2019

Στις 29 Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 190/30.11.2019 ο Νόμος 4640/2019 με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού η Αρχική Συνεδρία…
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργοποίηση λογαριασμών Διαμεσολαβητών στο Portal της Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε σήμερα (8.5.2017) ότι προέβη σε αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει μέσω του κόμβου diamesolavisi.gov.gr. Σύμφωνα με αυτή και για το σκοπό αυτό θα σταλεί σήμερα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms στους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές με οδηγίες για την πρόσβασή τους στον προσωπικό λογαριασμό τους στο portal…
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Ν. 4469/2017

Δημοσιεύτηκε, την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017, ο νόμος 4469/2017 "Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις. Σκοπός του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού είναι η ρύθμιση της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία,…
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ